ატვირთე დიდი მოცულობის ფაილები!

პრემიუმ ანგარიშის რეგისტრაციით გიაქტიურდებათ 100 GB სივრცე.

შეინახე და მართე ფაილები.

პრემიუმის გააქტიურების შემდეგ ფაილები ინახება სერვისის ამოწურვამდე და აქტიურდება ფაილების მართვის ფუნქცია.